Rabu, 03 November 2021

Memberikan Harta pada Garis Hukum Allah

2/261  Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada garis hukum Allah, seperti biji yang tumbuh menjadi tujuh cabang, pada setiap cabang ada seratus biji. Allah memperganda bagi siapa yang DIA kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. (2/195, 6/160, 14/24, 14/25, 14/26, 65/3).

Senin, 18 Oktober 2021

Ekspresi Shalat diberikan oleh Allah dan Malaikat Karena Kasih Sayang kepada Orang-Orang Beriman

33/43  DIA-lah yang men-Shalatkan (mengekspresikan Shalat = praktek Shalat) atasmu dan Malaikat. Agar mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada nuur (cahaya). Dan DIA dengan orang-orang Mukmin menyayangi. (29/45, 17/78, 11/114, 2/238, 4/103, 75/16, 75/17, 75/18, 75/19).

75/16 Jangan gerakkan lidahmu untuk bersegera dengannya. (2/106, 20/114, 17/106).

 75/17 Sesungguhnya atas Kami-lah pengumpulannya dan bacaannya. (15/9, 39/27, 7/204).

75/18 Ketika Kami bacakan dia, maka ikutilah bacaannya. (10/109, 33/2, 7/3, 69/40).

75/19 Kemudian atas Kami keterangannya. (11/1, 24/1, 24/34, 24/46).

75/20 Ketahuilah, bahkan kamu menyukai yang cepat. (17/18, 2/200, 79/38, 3/145).

75/21 Dan kamu biarkan yang di Akhirat. (2/201, 42/7, 93/4, 29/64, 57/20).

Minggu, 17 Oktober 2021

Kecanggihan Teknologi Keluarga Sulaiman Tidak Kemudian Dibanggakan tetapi Semua Itu Kepada Allah Saja Dikembalikan

27/18 Hingga ketika mereka sampai pada lembah semut, berkata Raja semut: "Wahai semut-semut, masuklah ke tempatmu agar tidak menghancurkan kamu Sulaiman dan tentaranya, dan mereka tidak menyadari”. (6/38, 21/81, 34/14).


 

27/19 Dia (Sulaiman) tersenyum lagi ketawa dari perkataannya itu dan berkata: "Tuhanku, bawalah aku untuk mensyukuri nikmat-MU yang telah Engkau nikmatkan atasku dan atas ibu-bapakku. Dan agar aku beramal sholeh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-MU pada hamba-hamba-MU yang sholeh”. (12/101, 21/82, 38/30, 38/35).

27/20 Dan dia kehilangan burung-burung, lalu berkata: "Kenapa aku tidak melihat Hud-hud? Apakah dia termasuk yang absen = tidak hadir?” (6/38, 27/16, 21/79).

27/21 Akan aku siksa dia dengan siksaan yang sangat atau aku sembelih dia atau dia datang padaku dengan daya yang nyata. (27/17, 5/103, 6/38).

27/22 Dia berada tidak jauh, lalu berkata: ”Aku menguasai apa yang tidak engkau kuasai, dan aku datang padamu dari Saba’ dengan perkabaran yang pasti”. (27/16, 5/203, 20/114, 34/15).

27/23 Aku dapati seorang perempuan yang memiliki = menguasai = memerintah mereka, dan dia telah diberi dari tiap sesuatu dan baginya ada Arsy (bangunan Kerajaan) yang besar. (22/45, 27/36).

27/24 Aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk Matahari selain Allah. Dan menghiasi bagi mereka setan pada amal mereka lalu mengelakkan (memalingkan) mereka dari garis hukum Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. (18/90, 22/18, 41/37, 10/5, 74/34, 74/35).

27/25 Tidakkah mereka bersujud untuk Allah yang mengeluarkan rahasia pada Samawat dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. (42/29, 16/49, 57/3, 5/99, 62/1, 20/130, 52/49).

27/26 ALLAH, tidak ada tuhan kecuali DIA, Tuhan Arsy (semesta) yang besar. (2/255, 57/4, 69/17, 11/7).

27/27 Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk yang berdusta”. (27/16, 34/15, 27/40).

27/28 Pergilah dengan Kitabku ini, lalu sampaikan pada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, maka perhatikanlah apa yang mereka kembalikan? (18/82, 42/48, 2/213).

27/29 Berkata (Ratu): "Wahai tokoh masyarakat, bahwa telah disampaikan padaku Kitab yang mulia”. (2/1, 41/3, 19/12, 19/16, 16/64).

27/30 Bahwa dia (Kitab itu) dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia adalah ”Bismillahirohmaanirohiim”. (1/1, 96/1, 27/16, 2/213, 14/4).

27/31 Janganlah engkau menyombongkan padaku, dan datanglah padaku selaku Muslimin. (2/133, 6/163, 39/12, 22/78, 2/112, 37/103).

27/32 Berkata (Ratu): "Wahai tokoh masyarakat, berikan padaku keterangan (pertimbangan) dalam urusanku ini. Tidaklah aku akan memutuskan urusan ini hingga ada bukti bagiku”. (3/159, 42/38, 26/35).

27/33 Mereka berkata: "Kami orang-orang kuat dan memiliki kekuatan yang sangat, dan urusan ini terserah engkau, maka perlihatkan apa yang engkau perintahkan”. (26/36, 7/110, 30/9, 40/82, 40/83).

27/34 Berkata (Ratu): "Sesungguhnya para Raja itu ketika memasuki Negri-Negri, mereka merusaknya dan mereka jadikan kemuliaan penduduknya kehinaan. Dan seperti itulah yang akan mereka lakukan”. (9/29, 28/77, 7/56, 35/10, 40/84).

27/35 Dan bahwa aku akan mengutus pada mereka dengan hadiah (untuk upeti), lalu aku akan menunggu, dengan apa para utusan itu setelah kembali. (28/60, 6/32, 29/64, 57/20).

27/36 Ketika mereka (para utusan itu) datang pada Sulaiman, dia berkata: "Apakah kamu memperganda (memberikan banyak) padaku tentang harta?”. Padahal apa yang Allah berikan padaku lebih baik dari apa yang DIA berikan padamu. Bahkan kamu dengan hadiahmu merasa gembira. (104/2, 104/3, 27/23, 112/2, 4/48, 4/116, 22/18, 28/61).

27/37 Kembalilah pada mereka, kami akan datang pada mereka dengan tentara yang tiada perlawanan bagi mereka dengannya, dan akan kami keluarkan (usir) mereka daripadanya secara hina dan mereka termasuk orang-orang kecil. (5/54, 9/73, 66/9, 2/190, 2/191, 2/192, 2/193).

27/38 Berkata (Sulaiman): "Wahai tokoh masyarakat, siapa dari kamu yang sanggup mendatangkan padaku dengan Arsy-nya (bangunan Kerajaan), sebelum dia datang padaku selaku Muslimin?” (27/31, 2/269, 55/33, 2/253).

27/39 Berkata Ifrit dari golongan jin: "aku akan mendatangkan padamu dengannya sebelum engkau berdiri dari tempat kebesaranmu”. Dan bahwa aku atasnya kuat lagi benar. (15/27, 72/6, 72/8, 72/9, 72/11).

27/40 Berkata orang yang padanya ada ilmu dari Kitab: "Aku akan mendatangkan padamu dengannya (Arsy itu) sebelum kedipan matamu kembali padamu”. Setelah dia melihatnya menentukan padanya, berkata (Sulaiman): "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Dan siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Mulia”. (2/269, 3/7, 35/28, 2/155, 67/2, 21/35, 14/7, 7/10).

Minggu, 19 September 2021

Tentang Shalat Jenazah

49/10 Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka berbuat sholehlah diantara saudaramu itu. Bertaqwalah kepada Allah semoga kamu mendapat rahmat. (9/10, 9/11, 7/204, 30/30, 42/23).

9/103 Ambilah shodaqoh dari harta mereka, untuk mensucikan dan mencerdaskan mereka dengannya, dan Shalatlah atas mereka (ketika mereka mati = Shalat mayat), sesungguhnya Shalatmu penenang atas mereka (karena di mohonkan ampunan). Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (2/215, 2/267, 9/60, 47/19, 49/10, 2/186, 50/16, 57/3, 58/7).

(Kebiasaan Shalat Jenazah :

1. Takbir Pertama, diikuti bacaan Alfatihah (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7)

2. Takbir Kedua, diikuti Shahadat Tauhid (6/19)

6/19 Katakanlah: ”Apakah sesuatu yang lebih besar dari persaksian (syahadat)?" Katakanlah: ”Allah pemberi bukti (penyaksi) antara aku dan kamu. Diwahyukan kepadaku AlQur’an ini, agar aku peringatkan kamu dengannya dan siapa yang bisa sampai. Apakah kamu mengakui, bahwa bersama Allah ada tuhan-tuhan lain?" Katakanlah: ”Aku tidak mengakui”. Katakanlah: ”Sesungguhnya DIA adalah Tuhan yang satu, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu serikatkan”. (21/4, 21/22, 21/45, 39/62, 43/81, 112/1, 6/88, 4/116, 4/48).

3. Takbir Ketiga, kemudian do'a untuk saudara mukmin/mukminat  semua (47/19)

47/19 Ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah. Dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu dan untuk Mukminin dan Mukminat. Dan Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. (4/87, 4/106, 49/10, 13/8, 13/9, 20/8, 15/49, 39/53, 110/3).

4. Takbir Keempat, kemudian membaca tasbih dan tahmid dan memohon ampunan kepada Allah )

9/114 Dan tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk Bapaknya kecuali janji yang dia janjikan padanya. Maka ketika telah terang baginya bahwa dia (Bapaknya) musuh Allah, dia (Ibrahim) berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim orang yang melindungkan diri lagi penyantun. (4/48, 4/116, 9/80, 9/113, 58/22, 60/4, 16/120, 16/121, 16/122, 16/123).

Jumat, 17 September 2021

Kawanan Penduduk Neraka adalah Kekal dan Kawanan Penduduk Surga Juga Kekal

10/26 Untuk orang-orang berbuat baik adalah kebaikan dan tambahan. Dan tidaklah menimpa wajah mereka keluh kesah dan tidak pula kehinaan. Itulah kawanan (kelompok) Surga, mereka kekal di dalamnya. (2/110, 4/32, 4/124, 6/132, 6/160, 2/261, 2/25, 18/106, 18/107, 16/97, 40/40).

10/27 Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, balasannya adalah kejahatan persamaannya dan menimpa mereka kehinaan. Tiada bagi mereka dari Allah yang mempertahankan, seolah-olah tertutup wajah mereka oleh sebagian kegelapan malam. Itulah kawanan (kelompok) Neraka, mereka kekal di dalamnya. (40/40, 80/40, 80/41, 80/42, 2/81, 18/105, 18/106, 98/6).

4/122 Dan orang-orang beriman dan beramal sholeh akan Kami masukkan Surga yang bergerak dari bawahnya siang-siang, kekal di dalamnya selamanya. Janji Allah logis (benar), siapakah yang lebih benar daripada Allah tentang yang dikatakan. (4/42, 3/95, 4/87, 45/6, 76/13).

Senin, 13 September 2021

Daerah-Daerah Yang Dibinasakan akan Kembali Kepada Allah (Allah yang Mewarisi)

17/15 Siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya, dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia sesat atasnya pula. Dan tidaklah yang berbeban memikul beban orang lain, dan tidaklah Kami menyiksa hingga Kami bangkitkan seorang Rasul. (5/105, 6/164, 53/39, 18/84, 18/85, 28/59, 10/47, 16/36, 13/7, 4/164, 40/78).

17/16 Dan ketika Kami ingin membinasakan suatu Negri, Kami perintahkan penjahat padanya, lalu berbuat fasik di dalamnya (Negri itu), maka logislah atasnya perkataan (berupa perintah Allah) lalu Kami hancurkan dia (Negri itu) dengan kehancuran. (3/21, 3/22, 6/44, 6/65, 16/26, 28/58, 28/59).

 (kehancuran = siksaan dunia)

28/58 Berapa banyak Negri yang Kami binasakan yang kehidupannya mewah. Itulah tempat-tempat mereka yang tidak di diami lagi sesudah mereka (karena hancur), kecuali sedikit saja, dan Kamilah yang mewarisi. (6/6, 11/49, 30/9, 30/10, 40/82, 40/83).

(Seperti misalnya, mengapa ka'bah itu disebut rumah Allah; 22/26;  bukan rumahnya Adam lagi tetapi rumahnya Allah :)

22/26 Dan ketika Kami tentukan pada Ibrahim tempat rumah itu (berupa hajar aswad), agar jangan serikatkan pada-KU sesuatupun dan sucikanlah Rumah-Ku itu untuk orang-orang yang towaf dan berdiri dan rukuk sujud. (2/127, 2/125, 2/148, 3/96, 5/97, 4/48, 4/116).

(Rumah itu merupakan rumah pertama yang didirikan oleh Adam dan Istrinya tetapi kemudian musnah ketika ada musibah badai topan zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun rumah itu kembali sehingga tempat itu diwarisi kembali oleh Allah (22/26) baitia = rumahKu)

28/59  Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu Negeri hingga DIA bangkitkan pada penduduknya seorang Rasul yang menganalisakan atas mereka Ayat-Ayat Kami. Dan tidaklah Kami membinasakan suatu Negri kecuali penduduknya zalim. (14/4, 17/58, 16/36, 10/47, 18/59, 29/49, 6/44, 6/65).

(zalim : salah satunya 29/49, membantah satu ayat saja termasuk zalim :)

29/49 Bahkan dia (AlQur’an itu) adalah Ayat-Ayat yang menerangkan dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidaklah yang menyanggah Ayat-Ayat Kami kecuali orang zalim. (7/37, 10/17, 18/57, 5/44, 5/45, 5/47, 18/105, 41/3).


Minggu, 12 September 2021

Ketentuan Hukum Allah akan Berlaku Terus Tanpa Batasan Waktu

35/43 Kesombongan di Bumi dan tipu daya yang jahat. Dan tidaklah hak (logis/benar) tipu daya jahat itu kecuali dengan ahlinya (kelompoknya dia). Maka adakah yang mereka tunggu selain Sunnah (ketentuan) orang-orang dulu (berupa siksaan)?. Tidaklah akan engkau dapati sunnah (ketentuan) Allah itu suatu perubahan, dan tidaklah akan engkau dapati sunnah (ketentuan) Allah itu pembatasan (berlaku terus). (3/54, 15/13, 17/77, 33/62, 48/23, 6/44, 28/59).